Hướng dẫn chơi tiến lên miền bắc MG188

Hướng dẫn chơi tiến lên miền bắc MG188

Trò chơi Tiến lên Miền bắc trong cổng game mg188 sử dụng bộ bài chuẩn 52 lá. Mỗi người được chia đúng 13 lá. Bàn chơi có thể có từ 2 đến 4 người chơi. Mỗi người chơi phải đánh ra các quân bài chặn đối phương. Ai hết bài trước sẽ về nhất.

Các lá bài

Bộ 52 lá bài, mỗi quân bài gồm 2 phần số và chất.Vd: 9♣ có số 9 và chất ♣ (tép).
Giá trị quân bài chỉ phụ thuộc vào số từ 3 đến A(át).Riêng quân bài 2 (heo) phụ thuộc vào số và chất. Xếp hạng độ mạnh theo số như sau:
2 (heo)> A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > … > 3.
  Chất: 2♥ 2♦ > 2♣ > 2♠

Xếp bài

Chất (lá bài rác cùng chất xếp lại với nhau): 4♥ 7♥ J♥
Đôi (2 lá bài cùng số mà cùng màu): Q♥ Q♦;6♣ 6♠
Bộ 3 (3 lá bài cùng số): K♥ K♦ K♣
Tứ quý (4 lá bài cùng số): A♥ A♦ A♣ A♠
Dây (3 lá bài trở lên cùng chất & số liên tiếp nhau): J♥ 10♥ 9♥ 8♥

Đánh bài

Quyền đánh trước: Người có lá bài thấp nhất được đánh trước và phải đánh lá bài hoặc bộ bài có chứa lá bài đó.
– Vòng đánh: Theo ngược chiều kim đồng hồ, mỗi người được ra một lá hoặc một bộ nhiều lá. Người ra sau phải đánh bài có cùng loại, cùng chất và cao hơn người đánh trước, trừ trường hợp chặt. Loại là cùng lá bài rác, đôi, bộ ba, sảnh dây.
– Hết vòng đánh: Trong vòng đánh nếu một người bỏ lượt thì coi như bỏ cả vòng. Nếu không còn ai chặn được tiếp thì người đánh cuồi cùng được ra bài bắt đầu vòng mới.

Kết thúc

  Khi người đầu tiên đánh hết bài. Những người còn lại coi như thua cuộc.

Chặt

  Tứ quý chặt được 2 (heo) và tứ quý nhỏ hơn.

Phạt Chặt & Thối

  – Thối 1 lá bài rác: 1 cược.
– 2 đen: Chặt 3 cược, thối 2 cược.
– 2 đỏ: Chặt 6 cược, thối 4 cược.
– Tứ quý: 15 cược.
Đánh giá post